Om FPKStyret

Leder:                        Lars Vang            

Nestleder:                   John Silset 

Styremedlem:            Lage Elshaug

Styremedlem:            Helge Nakken

Kasserer: Jostein Helseth

E-post:
styret@fpk.no

Adresse:
Postboks 49,
6454 Hjelset

Bankkonto: 0530.22.06548

Organisasjonsnr:  998 083 125

Klubbens vedtekter