VM

Finpistol
Enhvert 5,6mm (kal..22) våpen kamret for long rifle randtenningspatron, unntatt enkeltskudd som oppfyller følgende krav kan nyttes. Vekt av våpen med alt tilbehør, inkludert balansevekter og tomt magasin skal ikke overskride 1400 gram. Løpet skal ikke overskride 153mm. Avstanden mellom for og baksikte skal ikke overstige 220 mm. Avtrekksvekten skal være på minst 1000 gram. Våpenet skal gå ned i en målekasse med målene 300mm x 150mm x 50mm.

Grovpistol
Våpen i kaliber 7,62 – 9,65 (kal.30 – .38) Vekt av våpen med alt tilbehør, inkludert balansevekter og tomt magasin skal ikke overskride 1400 gram. Løpet skal ikke overskride 153mm. Avstanden mellom for og baksikte skal ikke overstige 220 mm. Avtrekksvekten skal være på minst 1000 gram. Våpenet skal gå ned i en målekasse med målene 300mm x 150mm x 50mm.

SkivemateriellØvelsen skytes på vendbare papirskiver eller elektroniske skiver på en avstand av 25m. Når det brukes papirskiver, er det den internasjonale 25m Presisjonspistolskiven og 25m Silhuettpistolskiven (duellskiven) som skal brukes.

Antall skudd
60 skudd delt i to (2) deløvelser à 30 skudd. Presisjonsdel og duelldel.
1. deløvelse : Seks (6) serier à fem (5) skudd på en tidsbegrensning på 5 min. pr. serie. Før konkurransen begynner, kan det avgis en prøveserie på fem (5) skudd med en tidsbegrensning på 5 min.
2. deløvelse : Seks (6) serier à fem (5) skudd hvor skiven vises fem(5) ganger (grønt lys på elektroniske skiver), hver gang i 3 sekunder. Tiden mellom hver visning skal være 7 sekunder i bortsvingt stilling (rødt lys på elektroniske skiver ). Det skal bare avgis et skudd hver gang skiven vises. Før konkurransen begynner, kan det avgis en prøveserie på fem (5) skudd

Kommando på standplass :
Presisjonsdelen : Før deløvelsen starter skal det gis en forberedelsetid for tørravtrekk, tilpasse stilling og sikteøvelser.
”Forbredelsetid på 5 minutter starter nå””Forbredelsetid slutt” (Standplassleder skal deretter opplyse skytterne om hvilken serie og tid det skal skytes. 1 prøveserie og deretter 6 serier.)
”Gjør klar for ??.serie presisjon» på 5 minutter.
«Lading» Etter 1 minutt.
«Start» eller når det brukes elektroniske skiver vil det lyse en grønn lampe.Etter 5 minutter kommer kommando :
«Stopp» eller når det brukes elektroniske skiver vil lampen skifte til rødt lys.
«Tøm våpen!» Kontroller at alle har lagt ned våpen!
«Anvis»
Duelldelen : Før deløvelsen starter skal det gis en forbredelsetid for tørravtrekk, tilpasse stilling og sikteøvelser.
”Forbredelsetid på 3 minutter starter nå” ”Forbredelsetid slutt” (Standplassleder skal deretter opplyse skytterne om hvilken serie og tid det skal skytes. 1 prøveserie og deretter 6 serier.)
«Skytter gjør klar for ? serie duell,
”Lading» Etter 1 minutt
”Klar” Skivene svinger bort.
Skivene svinger frem etter 7 sekunder. Blir stående fram i 3 sekunder før den svinger bort. Ved bruk av elektroniske skiver skifter lyset fra rødt til grønt. (dette gjentas 5 ganger) Skytteren avgir 1 skudd mot skiven hver gang skiven vises eller det grønne lyset tennes.
«Klikk eller forkiling ?»
«Tøm våpen».Kontroller at alle har lagt ned våpen. (Husk våpenkontroll etter siste serie !!)
«Anvis»

Funksjonksjoneringsfeil
Omskyting tillates inntil 1 ganger i hver deløvelse. Ved godkjent feil skal antall skudd noteres og manglende skudd i serien skal avgis fortløpende, på påfølgende skiver i neste ordinær serie. Fem skudds serien skal deretter dømmes på vanlig måte. De eventuelt manglende serier skal avgis umiddelbart etter at alle andre skytterne har fullført deløvelsen.

«Langskudd»
Skudd som avgis mens skivene er i bevegelse, skal ikke dømmes som treff hvis, største horisontale mål (lysåpningen) av kulehull er lengre enn 7mm på finpistol og 11mm på grovpistol. På elektroniske skiver vil skudd som blir avfyrt for seint (lyset har skiftet til rødt), ikke bli registrert.

Klasser :
I åpne nasjonale stevner i disse 2 øvelsene er det kun 4 klasser, A, B, C og D. Med unntak av finpistol hvor det i tillegg er 2 aldersbestemte klasser, U14 og U16.