Innkalling Årsmøte torsdag 16. februar kl 19.00

Sted: Skytterhallen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, må være styret i hende to uker før.

Det blir ikke skyting den dagen.