Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Fannefjord Pistolklubb.

Styret innkaller herved til årsmøte i Fannefjord Pistolklubb.

Årsmøtet avholdes den 13.02.2020 kl. 19.00 i Skytterhallen.

Saker som et medlem ønsker tatt opp, sendes styret innen 29.01.2020 til styret@fpk.no . Eventuelt leveres til styret ved personlig oppmøte.

Hilsen styret.